สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศโรงเรียน

ทบ. แจ้งเลื่อนการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนทบ. ออกไป ทบ. แจ้งเลื่อนการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนทบ. ออกไป ยึดเวลารับสมัคร จาก15มค.เป็น 31 มค.64 สอบวิชาการ จากเดิม เสาร์ 30 ม.ค.64 เป็น เสาร์ 27 ก.พ.64 โควิดฯ เป็นเหตุ..... . ผลการประชุมหารือการเตรียมการ...

ภาพกิจกรรม

เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

อ่านต่อ.. »

ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน รปค.45 กาญจนบุรี
ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ เนื่องด้วยได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ คุณครูทวีรัชต์ ปานน้อย คุณครูพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์และคุณค...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมปรับพื้นฐานและนันทนาการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมนันทนาการนำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว...

อ่านต่อ.. »

SCHOOL HIGHTLIGHTS

 


             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม