---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ชื่อ : นายวีรยุทธ เตชะเวชเจริญ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญาตรี (วท.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายธิติวัฒน์ ประทีปปัญญาพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี (ว.ท.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวศรัณย์ณาพร ชินวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายกฤษณ์หิรัญ นิคมทองสิงห์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพรพิมล รัศสุวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายไกรสร เพ็งเจริญ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวรัตติกร แข็งพิลา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพรสุดา เกษตรรุ่งทรัพย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม